Kakovost

Panvita izhaja iz regije, kjer je tradicija okusne hrane uveljavljena, sami pa smo jo dopolnili še s sledljivostjo in z nadzorom. Pri izvajanju koncepta varne, sledljive in nadzorovane hrane se ne opiramo le na lastno znanje, temveč sodelujemo z vrsto najuglednejših ustanov v Sloveniji in tujini.

Varnost hrane zagotavljamo preko številnih pridobljenih CERTIFIKATOV in STANDARDOV. Tako smo prvi v Sloveniji uvedli International Food Standard. S tem standardom proizvajalec zagotavlja, da izdelek iz tega sistema zagotavlja potrošnikovo varnost. Proizvajalec ga pridobi šele tedaj, ko je uvedel poslovanje po sistemu standarda ISO, sistem HACCP z nadzorom kritičnih točk in standarde tako imenovanih dobrih proizvodnih in logističnih praks. Poleg omenjenega standarda smo v preteklosti vse svoje proizvodne obrate uskladili s standardi EU, pridobili ovalna žiga SI 711 ES in SI 82 ES, poslovanje pa uskladili s standardom ISO 9001:2015. Skozi izpolnjevanje vseh standardov v Skupini Panvita zagotavljamo, da so naši izdelki, ki prihajajo na trg, popolnoma varni in kakovostni.