Prleška tünka


Prleška tünka izhaja iz časov, ko v gospodinjstvih na vasi še ni bil prisoten hladilnik. Najboljši kosi mesa so bili konzervirani v zaseki in tako uporabni dalj časa. Prav spoj mesa in zaseke daje izdelku avtentičen okus tako zaseke kot mesa.